Какво оборудване е необходимо за NBCR Укритие?

 

Какво оборудване е необходимо за NBCR Укритие?

Автор: Andrey Shpak, ATMAS, Финландия

Категория:

Описание

Автор: Andrey Shpak, ATMAS, Финландия

NBCR укритие – дефиниция

Укритието NBCR е структура, предназначена да предпазва хора и оборудване от преносими по въздуха химически, биологични, радиологични и ядрени (NBCR) замърсители. Такива Укрития трябва да имат газонепропусклив периметър и различни интегрирани системи за създаване на безопасна и свободна от токсични вещества зона (TFA) вътре в убежището. „Чистото“ NBCR защитено пространство е т.н. NBCR защитен периметър.

Важна забележка: NBCR укритията могат да имат допълнителни слоеве (периметри) за защита от взривове, балистични, ЕМР, пожар и други видове заплахи, но не е задължително те да бъдат интегрирани с NBCR периметъра и могат да бъдат разделени. Един пример за такова е генераторното помещение, което в повечето случаи е защитено от взривове и други заплахи, но обикновено се поставя извън NBCR защитения периметър.

Основни типове NBCR укрития:

  1. Херметични Укрития с външно подаване на въздух
  2. Автономни Укрития изолирани от външната среда

Тип 1 – Херметични укрития с външно подаване на въздух

Това е най-често срещаният тип Укритие, при което подаването на въздух и управлението на качеството на въздуха (нива на CO2 и O2, свръхналягане и други критични функции) се осигуряват от NBCR система за филтриране на въздуха и други компоненти на убежището, представени по-долу.

Базово необходимо оборудване за Укрития с външно подаване на въздух:

1. NBCR система за филтриране на въздуха – системата е необходима за подаване на пресен въздух (външен) и филтрирането му от прах и различни видове въздушни химически, биологични, радиологични и ядрени (NBCR) замърсители. Освен това системата трябва да може да създава свръхналягане (положително въздушно налягане), като вкарва въздуха в запечатаното убежище. Системата обикновено се избира според броя на обитателите, пространството за защита и в някои случаи според степента на изтичане на въздух.

2. Клапан за свръхналягане – нормално затворен въздушен контролен вентил, който е монтиран на външния периметър, за да поддържа предварително определените нива на свръхналягане в Укритието, като позволява освобождаване на налягането, в случай, че свръхналягането в Укритието се повиши над изискваните нива. Допълнителен тип клапани за свръхналягане са клапани за диференциално налягане, които се настройват ръчно за определяне посоката на въздушния поток и създаване на различни нива на свръхналягане в отделни зони на убежището, като многостепенни въздушни шлюзове.

*Тъй като клапаните за свръхналягане се използват за изпускане на въздух от Укритието, препоръчва се някои от тях да бъдат поставени в тоалетни, кухни или други помещения, за да се предотврати разпространението на миризми в Укритието.

3. Газонепроницаеми защитени врати и аварийни люкове – вратите и люковете играят важна роля в уплътняването на периметъра и трябва да бъдат проектирани за максимална херметичност, предотвратявайки навлизането на NBCR замърсители в Укритието и изтласкването на вътрешния филтриран въздух навън, когато нивото на свръхналягане се повиши. В повечето случаи вратите и люковете са интегрирани с химически устойчиви уплътнения, които се притискат от крилото на вратата и заключващия механизъм към касата, което позволява тяхното уплътняване.

4. Газоплътни кабелни коридори – кабелни транзити, монтирани на външния NBCR защитен периметър, за да позволят безопасното прекарване на електрически и комуникационни кабели, както и различни маркучи в Укритието. Някои кабелни проходи предлагат и степен на защита от взрив.

5. Манометри – уреди за измерване и представяне на нивата на свръхналягане в убежището или в отделни зони на убежището. Манометри за свръхналягане, измерващи относителното налягане между две зони и представящи разликата в налягането между тях. Това е необходимо, за да се осигурят правилни нива на свръхналягане, което помага да се предотврати навлизането на замърсения въздух в Укритието.

Тип 2 – Укрития, които са напълно или частично изолирани от външната среда (режим на заключване)

Този тип  Укрития е по-често срещан в специални приложения, стратегически съоръжения и убежища, разположени в зони, където потенциално безопасното външно снабдяване с въздух може да не е възможно по време на извънредна ситуация. Някои от причините за недостатъчно снабдяване с чист въздух могат да бъдат висока концентрация на токсични промишлени химикали, пожари, които създават топлина, дим и липса на кислород и високи нива на въглероден окис, наводнения, които могат да блокират подаването на въздух и други фактори.

Основно оборудване, необходимо за Укритиe, което е напълно или частично изолирано от външната среда:

Основната разлика при този тип автономни Укрития е, че управлението на въздуха се извършва от затворен кръг системи за регенерация на въздуха. В този случай не се изисква NBCR система за филтриране на въздуха, а регенерацията на въздуха се извършва от следните системи. Поради липсата на свеж въздух и постоянен обмен на въздух в убежището нивата на въглероден диоксид (CO2) и кислород (O2) трябва да се контролират и поддържат в безопасен диапазон. В допълнение, свръхналягането, което е необходимо за предотвратяване на навлизането на замърсяване в убежището, трябва да се поддържа чрез добавяне на сгъстен или филтриран въздух.

  • Система за отстраняване на CO2 (скрубер) – скруберите са предназначени да пречистват въздуха и да отстраняват въглеродния диоксид (CO2) от въздуха, който се образува при нормалното дишане на хората, настанени в Укритието. Системите могат да бъдат автоматични или ръчни, като отстраняването се извършва от CO2 филтър, напълнен със специален абсорбиращ материал.

  • Система за подаване на Кислород – има няколко вида системи за подаване на кислород в Укритието, но основните са базирани на автоматично или ръчно освобождаване на кислород от бутилки. Такива системи обикновено са оборудвани с единици за наблюдение на кислорода и могат да добавят кислород, за да поддържат безопасни нива във въздуха. Друг източник на кислород могат да бъдат кислородните свещи, базирани на химическа реакция, но те се използват като аварийно средство за бързо освобождаване на голямо количество кислород.
  • Система за поддържане на свръхналягане – такива системи са необходими за компенсиране на загубата на обем въздух и поддържане на положително налягане в убежището. Има два основни подхода за поддържане на свръхналягане, единият се основава на изпускане на сгъстен въздух от цилиндрите, поставени в Укритието, като системата регулира изпускането на въздух въз основа на показанията на налягането. Другият се основава на използването на малко количество външен свеж въздух, филтриран от CBRN филтриращата система и/или системата за отстраняване на въглероден окис (CO) (в случай на пожар навън). Обикновено не е необходимо да се инсталира клапан за свръхналягане в този тип Укрития, тъй като нивото на положителното налягане се поддържа от автоматичната система или ръчно.

  • Системи за откриване и наблюдение на газ – наблюдението на газа е от съществено значение за поддържане на животоподдържаща атмосфера в Укритието. По време на престоя обитателите консумират кислород и изпускат въглероден диоксид (CO2) и въглероден оксид (CO), като част от нормалното си дишане. CO може също да навлезе в убежището по време на влизане на обитател и ако входът за сгъстен въздух е компрометиран. Внимателното наблюдение на нивата на газ в Укритието позволява на обитателите да предприемат коригиращи действия за поддържане на безопасна и обитаема среда.

 

 

 

 

 

 

Забележка: Информацията, предоставена на уебсайта www.ukritie.com с позволение на нашите партньори от ATMAS, www.atmas-tech.com („Сайтът”) е само за общи информационни цели. Ние не гарантираме нейната точност, валидност, надеждност или пълнота, както и при никакви обстоятелства не носим отговорност към читателя / потребител за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат в резултат на използването на сайта или разчитане на каквато и да е информация, представена на сайта. Използването на каквато и да е информация на сайта е единствено на ваш собствен риск!

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Какво оборудване е необходимо за NBCR Укритие?”

Pin It on Pinterest

Share This