Консултантски услуги, проектиране и поддръжка

 

Ние заедно с ATMAS Финландия, предлагаме на нашите клиенти различни услуги за поддръжка на проекти при изграждане и модернизация на Убежища за гражданска защита, Укрития, Защитени стаи и други структури, предназначени за защита на хора, собственост и оборудване в случай на война, терористични атаки, природни или причинени от човека бедствия, промишлени аварии, престъпления и други.

⇒ Обърнете внимание на следното:

От идеята да имате собствено Укритие, неговото замисляне, обсъждане, изготвяне на Оферта, подписване на Договор, Авансово плащане & Поръчка, пристигане на поръчаното оборудване и т.н. неизбежно минават месеци!

Реалистичния срок е мин. половин година и повече! Така, че да не се заблуждаваме… Говорим само за това, което ние предлагаме  – избор на вид Филтърна & Вентилационна система с всички нейни компоненти и Входна врата&Резервен изход. Без тези Компоненти нямаме никакво Укритие или Защита.

Така, че ако искате реализиция, не се бавете, обадете се ако имате сериозни намерения и финансова възможност! Ако ни предоставите нужната информация, която остава конфеденциална, засега изготвянето на Оферта не се заплаща…


⇔ Свържете се с нас за безплатна консултация


Показване на единичен резултат

Pin It on Pinterest