Взривозащитени Газонепроницаеми Врати и Люкове

 

Съдържанието е в процес на редакция и допълване…

Нашите партньори от Atmas предлагат различни варианти на врати, портали и люкове за различни приложения, като убежища за гражданска защита, бункери, промишлени и складови съоръжения за опасни материали, структури за сигурност и др. Предлагаме врати с широка гама от спецификации, стандартни или изработени по поръчка размери, класове за взрив, балистичност, пожар и принудително влизане, с рамки, предназначени за интегриране в нови или модернизирани проекти, автоматизирано или ръчно управление, газонепропускливост, метални или бетонни вложки, радиационна или EMP защита и още опции. 

Взривозащитените врати са предназначени да бъдат монтирани на входа или на евакуационните изходи на убежището, за да предпазят вътрешното пространство от натиск, създаден от взрив отвън, и да запазят херметичността на убежището, т.н.  CBRN защита. Вратите могат да бъдат оборудвани с допълнителна защита срещу нацепване, защита от проникваща радиация, автоматични хидравлични механизми и допълнителни функции според спецификацията на проекта.

Обикновено противовзривните врати включват следните елементи:

 • Крило на вратата – покрива отвора, поема силата на взривната вълна и пренася взривното натоварване върху касата.

 • Каса на врата – приема натоварването от крилото на вратата и го предава на ограждащите конструкции (стена или допълнителна каса)

 • Заключващ механизъм – осигурява херметичност благодарение на специално уплътнение и предотвратява отварянето на вратата под въздействието на експлозивни товари. Пантите са част от затварящия механизъм и също така са защитени от експлозии.

Какво предлагаме:

 • Взривозащитени и газонепроницаеми врати

 • Врати за безопасни стаи

 • Блиндирани врати

 • Индустриални врати

 • Складови и хангарни врати и портали

 • Пожароустойчиви врати

 • Специално проектирани панти, плъзгащи се и други видове врати

 • Защитени люкове & изходи


⇔ Свържете се с нас за запитванe или безплатна консултация


Показване на 4 резултата

Pin It on Pinterest