Укрития

Дойде време да помислим за защита на себе си и семейството, на нашата собственост и оцеляване…

Укритието осигурява надеждна защита от следните външни въздействия:

⇒ Ефекти от ядрените оръжия: топлинно излъчване – радиоактивно излъчване – проникване на радиоактивен прах от околния въздух – въздушен взрив (ударна вълна) – сеизмичен шок – електромагнитен импулс

⇒ Попадане на бойни биологични агенти от атмосферния въздух

⇒ Конвенционални експлозивни ефекти от въздушен взрив (ударна вълна), отломки, ефекти от пожар

⇒ Други живото застрашаващи събития: Похитители, крадци, натрапници и други, които искат да получат достъп до вашата къща, жилище, офис, сейф, оръжие… Земетресения, всякакви природни бедствия, климатични промени, тероризъм и разпространение на анархия

⇒ Проникване на бойни химически отровни вещества и промишлени замърсители, като газ (пари) и аерозоли

Укритието представлява затворена херметична конструкция със стени и тавани от стоманобетон с дебелина не по-малка от 30 см. Оборудвано е с противовзривни, газонепроницаеми и противопожарни врати, вентилационна система, която доставя филтриран въздух и други допълнителни компоненти. Укритието може да е т.н. безопасна стая, вътрешно аварийно убежище в дома или офиса. Не бъркайте Укритие с Бункер, има принципна разлика в целите, функцията, цената и т.н. Всички компоненти, които предлагаме могат да се използват при изграждането и на Бункери/Бомбоубежища.

При по-големи Укрития, всички компоненти и екстри се оферират и изпълняват след реално запитване от страна на клиента.


Колко укрития има в Швейцария?

Основното правило в Швейцария е „Място за подслон за всеки жител“: Около 9 милиона места в укрития са налични в приблизително 370 000 частни и обществени скривалища. Това съответства на степен на покритие от над 100 процента… А как е в България!?


 

Показване на 12 резултата

Pin It on Pinterest