При съществуващ дом 

При съществуваща постройка, според конкретни условия може да се изгради укритие в сутерена, в съществуващо мазе, в подземния гараж…

Укритията трябва да бъдат създадени, като самостоятелни пространства, които трябва да бъдат газонепроницаеми. Помещението трябва да е подходящо за по-дълъг престой. Укритието, ако е възможно трябва да бъде разположено в ъгъла на сградата и не трябва да има отвор навън. Желателно е да е по-голямо от 30 кв.м. Прозорците на мазето трябва да бъдат зазидани до пълната дебелина на стената, шахтите трябва да бъдат запълнени. Съществуващата правилно изградена зидария може да се остави. Съществуващата здраво залепнала вътрешна мазилка може да се остави на стените. Таваните над укритието и таваните над тях трябва да са с дебелина най-малко 15 cm, включително замазката. Тук обаче трябва да се гарантира, че при евентуален пожар, пожарният товар в помещенията над укритията е нисък и при евентуално облъчване прозорците и вратите в съседните помещения са затворени. Вентилационната пречиствателна система в укритието е задължителна. В случай на замърсен външен въздух това се осигурява от NBC филтърна система / защитна вентилация. Ние предлагаме тези системи…

Pin It on Pinterest

Share This